ازدواج باید دبیرستانی شود / کاریکاتور !

یکی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران افزود : ازدواج میبایست دبیرستانی شود ! درین راستا کاریکاتوری دراین خصوص طراحی شده

ادامه