روش های مطالعه حرکت شناسی فیزیک دبیرستان

شاید خیلی از شما عزیزان از حرکت شناسی و فیزیک و اسم این درس دلهره ای در دلتان بیوفتد ٬

ادامه

ده روش درست و صحیح درس خواندن

برای درس خواندن مطمئناْ بعضی مواقع پیش میآید که اعصابتان بهم میریزد ٬ نمیدانید چطور درس بخوانید !‌ اصلا کی

ادامه

حواس پرتی در حین مطالعه درس

بسیار برای شما پیش آمده که حین مطالعه حواستان پرت چیزهایی شده که گاهاْ اعصاب شما را بهم میریزد !

ادامه