چگونه بهتر مطالعه کنیم ؟!

روش مطالعه به‌طور کلّی، انفرادی و اختصاصی است.ولی خیلی ها نمیدانند چطور بهتر مطالعه کنند تا بهتر درس را بفهمند

ادامه

۳ نکته طلایی برای مطالعه صحیح زیست شناسی

نکات طلایی در مطالعه زیست شناسی یکی از مهمترین دروس در کنکور ٬ دبیرستان و درس اصلی و تخصصی رشته

ادامه

حواس پرتی در حین مطالعه درس

بسیار برای شما پیش آمده که حین مطالعه حواستان پرت چیزهایی شده که گاهاْ اعصاب شما را بهم میریزد !

ادامه