جدول شهریه دانشگاه آزاد امسال ( ۹۶-۹۷ )

جدول پیش بینی شهریه دانشجویان ورودی نیمسال تحصیلی مهر ۹۷-۹۶ تمامی مبالغ به ریال می باشد. ردیف نام دانشکده مقطع شهریه

ادامه

لیست دانشگاه های تهران بزرگ

لیست دانشگاه های تهران + آدرس سایت های دانشگاه های تهران  با استفاده از آدرس های زیر میتوانید به سایت

ادامه