تاثیر نمرات تعدادی از دروس در کنکور لحاظ می‌شود

تاثیر نمرات درس ها بر کنکور یکی از مهمترین مسائل کنکور ۹۵ است که از خیلی وقت پیش در جریان است

ادامه

تعرفه ثبت نام آزمون های سازمان سنجش سال ۹۵

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درباره تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان

ادامه

کنکور سراسری حذف نخواهد شد‌!

زرافشان معاون آموزشی دوره متوسطه گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که ۸۵ درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها با توجه به سوابق

ادامه