بدون کارت پایان خدمت چگونه میتوان در خارج کشور ادامه تحصیل داد ؟

یکی از مشکلات ادامه تحصیل در خارج از کشور ٬‌ نداشتن کارت پایان خدمت است ! کارتی که مجوز خروج

ادامه

شرایط امریه آموزش و پرورش برای سربازی

شرایط گرفتن امریه آموزش و پرورش برای سربازی سال ۹۴ و ۹۵ شرایط کامل گرفتن امریه برای سربازان ۹۴ و

ادامه