معرفی دانشکده علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشکده های علوم پزشکی ایران محسوب میشود ؛ این دانشکده آرزوی خیلی از عزیزان رشته ی تجربی است . راه رسیدن به دانشگاه علوم پزشکی شیراز سخت نیست ! با ما همراه باشید تا در ادامه به معرفی کامل دانشکده علوم پزشکی شیراز در کنکور۱۰۰ بپردازیم .

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در سال ۱۳۲۵ آموزشگاه عالی بهداری برای تربیت متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله تأسیس گردید. در بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۲۸ دانشکده پزشکی شیراز به طور رسمی افتتاح شد. در سال ۱۳۲۲ آموزشگاه عالی پرستاری نمازی آغاز به کار کرد و دانشکده دندانپزشکی در سال ۱۳۴۸ افتتاح گردید. به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴ بخش آموزش پزشکی از دانشگاه شیراز منفک گردید و بدین گونه دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت. از سال ۱۳۷۳ با ادغام سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها در دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

دانشکده‌های تحت پوشش:

دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع‌رسانی، پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فلوشیپ

ویتره و ریتن

پزشکی

۱۳۶۴

فلوشیپ

چشم‌پزشکی کودکان و استرابیسم

پزشکی

۱۳۷۶

فلوشیپ

سگمان قدامی

پزشکی

۱۳۶۴

فلوشیپ

آسیب‌شناسی

پزشکی

۱۳۷۱

فوق تخصص

گوارش کودکان

پزشکی

۱۳۶۸

فوق تخصص

قلب کودکان

پزشکی

۱۳۶۸

فوق تخصص

کلیه کودکان

پزشکی

۱۳۶۹

فوق تخصص

ایمونولوژی و آلرژی کودکان

پزشکی

۱۳۶۸

فوق تخصص

نوزادان

پزشکی

۱۳۶۸

فوق تخصص

عفونی کودکان

پزشکی

۱۳۶۸

فوق تخصص

غدد کودکان

پزشکی

۱۳۶۹

فوق تخصص

هماتولوژی کودکان

پزشکی

۱۳۷۴

فوق تخصص

گوارش

پزشکی

۱۳۶۳

فوق تخصص

هماتولوژی

پزشکی

۱۳۶۶

فوق تخصص

غدد

پزشکی

۱۳۶۷

فوق تخصص

کلیه بالغین

پزشکی

۱۳۶۹

فوق تخصص

قلب و عروق

پزشکی

۱۳۶۳

فوق تخصص

ریه

پزشکی

۱۳۷۱

فوق تخصص

روماتولوژی

پزشکی

۱۳۶۷

فوق تخصص

جراحی کودکان

پزشکی

۱۳۶۵

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

پزشکی

۱۳۶۶

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

۱۳۷۰

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی

پزشکی

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

دکتری تخصصی

روان‌پزشکی

پزشکی

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

دکتری تخصصی

قلب و عروق

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

دکتری تخصصی

پرتودرمانی

پزشکی

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی

پزشکی

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

دکتری تخصصی

طب فیزیکی و توانبخشی

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی اعصاب

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلی

پزشکی

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

۱۳۷۹

Ph.D.

ایمونولوژی

پزشکی

۱۳۷۵

Ph.D.

بیوشیمی

پزشکی

۱۳۷۸

عدم پذیرش از ۸۰

Ph.D.

میکروب‌شناسی

پزشکی

۱۳۷۲

Ph.D.

انگل‌شناسی

پزشکی

۱۳۸۱

Ph.D.

آمار زیستی

دانشکده پزشکی

۱۳۷۵

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

۱۳۲۸

پذیرش هر سه سال یکبار

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

۱۳۶۹

کارشناسی ارشد

M.P.H

بهداشت

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی

پزشکی

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

پزشکی

کارشناسی ارشد

میکروب‌شناسی

پزشکی

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

پزشکی

کارشناسی ارشد

پرستاری

پرستاری

کارشناسی ارشد

مامایی

مامایی

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

توانبخشی

کارشناسی ارشد

تغذیه

بهداشت

کارشناسی ارشد

آمار زیستی

بهداشت

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

بهداشت

عدم پذیرش از ۸۱

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

۱۳۵۶

پذیرش یک سال در میان

کارشناسی

مامایی

پرستاری

۱۳۶۴

پذیرش یک سال در میان

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

۱۳۵۷

کارشناسی

تغذیه

بهداشت

۱۳۸۰

کارشناسی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

۱۳۸۰

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

۱۳۷۶

کارشناسی

پرستاری

پرستاری حضرت زینب(س)

۱۳۶۶

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری

۱۳۶۴

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری

۱۳۶۵

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

۱۳۷۴

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

۱۳۶۵

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

۱۳۶۹

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

۱۳۷۲

شروع مجدد از ۸۲

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

۱۳۷۷

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

۱۳۶۸

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری

۱۳۶۶

کاردانی

هوشبری

پرستاری

۱۳۶۶

عدم پذیرش از ۶۹ تا ۸۰

کاردانی

فوریت‌های پزشکی

پرستاری

۱۳۸۱

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

۱۳۳۹

عدم پذیرش از ۷۸

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

۱۳۴۴

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

۱۳۶۹

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

۱۳۷۳

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

۱۳۶۳

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

۱۳۶۳

پذیرش مجدد از ۸۲

کاردانی

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

۱۳۶۳

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

۱۳۷۴

شبانه

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

۱۳۷۴

شبانه

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

۱۳۷۴

شبانه

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

۱۳۷۴

شبانه

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

میکروب‌شناسی بالینی

مصوب

۱۳۷۱

پزشکی

سرطان‌شناسی

مصوب

۱۳۷۵

پزشکی

پیوند اعضا و بافت‌شناسی بیولوژیک

مصوب

۱۳۸۱

پزشکی

گوارش و کبد

مصوب

۱۳۸۱

پزشکی

شیمی دارویی

مصوب

۱۳۸۱

غدد و متابولیسم

در حال تصویب

پزشکی

هماتولوژی

در حال تصویب

۱۳۶۲

پزشکی

روانپزشکی

در حال تصویب

۱۳۸۱

پزشکی

روماتولوژی

غیر مصوب

۱۳۴۹

پزشکی

چشم‌پزشکی

غیر مصوب

۱۳۷۹

پزشکی

کمیته تحقیقات آموزشی

دانشجویی

۱۳۷۲

پزشکی

دانشکده پزشکی شیراز

      دانشکده پزشکی در ۲۷ آذر ماه ۱۳۲۸ به طور رسمی افتتاح گردید. دانشکده پزشکی در ۲۷ آذر ماه ۱۳۲۸ به طور رسمی افتتاح گردید. این دانشکده وارث آموزشگاه عالی بهداری است که در سال ۱۳۲۵ تأسیس شده بود. در سال ۱۳۳۶ که دانشگاه شیراز فعالیت خود را آغاز کرد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس شد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

خانم

آقا

استاد

۲

۲۶

دانشیار

۹

۵۴

استادیار

۴۷

۱۴۴

مربی

۱۷

۱۴

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

۱۸۶

۷۳

۲۰۴

پسر

۱۷۱

۷۶

۳۲۶

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

۱

نمازی

۵۸۶

داخلی، داخلی اعصاب، خون، غدد، کلیه، گوارش، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، کودکان و بخش‌های فوق تخصصی کودکان

۲

شهید فقیهی

۱۳۱۸

۲۶۶

داخلی، قلب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و بیهوشی

۳

حافظ

۱۳۴۹

۱۴۱

روماتولوژی، زنان و زایمان، روانپزشکی و نوزادان

۴

شهید چمران

۱۳۳۱

۲۳۷

جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل و بیهوشی

۵

خلیلی

۱۳۴۵

۷۸

چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و بیهوشی

۶

شهید آیت‌الله دستغیب

۱۳۲۶

۱۱۴

کودکان

۷

ابن سینا

۱۱۰

روانپزشکی

۸

زینبیه(س)

۱۳۶۵

۱۳۱

زنان و زایمان

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱: ۶ طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱:

      در مجلات بین‌المللی: ۷۳ مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: ۶۳ مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

Iranian journal of medical sciences

بین‌المللی

۱۳۴۹

فصلنامه

۳۰۰۰

Jounrnal of medical research

دانشگاهی

۱۳۸۱

فصلنامه

۳۰۰۰

4 دیدگاه در“معرفی دانشکده علوم پزشکی شیراز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *