فهرست منابع سوالات کنکور ۹۵

فهرست منابع سوالات کنکور سال ۱۳۹۵ بنا به گزارش سازمان سنجش کشور که در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۴ توسط سایت سنجش کشور بر روی وب سایت رسمی این سازمان قرار گرفته است .

بر اساس این گزارش از این سازمان که از کنکور ۱۰۰ انتشار یافته فهرست منابع به شرح ذیل اعلام میگردد :

فهرست منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۵

الف ـ دروس عمومي
 
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبيات فارسي
ادبيات فارسي (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۲
کليه رشته ها
ادبيات فارسي (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۳
کليه رشته­ ها غير از علوم انساني
زبان و ادبيات فارسي عمومي
۱/۲۸۳
پيش دانشگاهي
۹۴
کليه رشته ها
ادبيات فارسي ۳ (تخصصي انساني)
۲/۲۴۹
سوم
۹۳
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي ۳ ( تخصصي انساني)
۴/۲۴۹
سوم
۹۳
مخصوص علوم انساني
زبان فارسي ۳ (غير علوم انساني)
۳/۲۴۹
سوم
۹۳
کليه رشته­ ها )غير از علوم انساني(
۲- عربي
عربي ۲ (غير از علوم انساني)
۱/۲۲۴
دوم
۹۲
کليه رشته­ ها (غير از علوم انساني)
عربي ۲ ( علوم انساني)
۲/۲۲۴
دوم
۹۲
مخصوص علوم انساني
عربي ۳ ( غير از علوم انساني)
۱/۲۵۴
سوم
۹۳
کليه رشته­ ها (غير از علوم انساني)
عربي ۳ (علوم انساني)
۲/۲۵۴
سوم
۹۳
مخصوص علوم انساني
۳- فرهنگ و معارف اسلامي
قرآن و تعليمات ديني ۲ (دين و زندگي)
۲۲۲
دوم
۹۲
کليه رشته­ ها
قرآن و تعليمات ديني ۳ (دين و زندگي)
۲۵۱
سوم
۹۳
کليه رشته­ ها
معارف اسلامي (دين و زندگي)
۱/۲۸۵
پيش ­دانشگاهي
۹۴
کليه رشته­ ها
۴- زبان انگليسي
انگليسي ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۳
کليه رشته­ ها
انگليسي ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پيش دانشگاهي
۹۴
کليه رشته­ ها
                 
ب ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
 
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۲
آمار و مدلسازي
۳/۲۳۴
دوم
۹۲
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۹۳
رياضيات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۲
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۹۳
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۹۳
هندسه تحليلي و جبر خطي
۱/۲۹۴
پيش دانشگاهي
۹۴
حساب ديفرانسيل و انتگرال
۱/۲۹۵
پيش دانشگاهي
۹۴
رياضيات گسسته
۱/۲۹۶
پيش دانشگاهي
۹۴
۲- فيزيک
فيزيک ۱ و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۱
فيزيک ۲ و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۲
فيزيک ۳ و آزمايشگاه (ويژه رياضي)
۴/۲۵۶
سوم
۹۳
فيزيک (ويژه رياضي)
۲/۲۹۳
پيش دانشگاهي
۹۴
۳- شيمي
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۲
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۳
شيمي
۱/۲۸۹
پيش دانشگاهي
۹۴
ج ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
 
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمين­ شناسي
زمين شناسي
۱/۲۶۲
سوم
۹۳
علوم زمين
۱/۲۹۱
پيش دانشگاهي
۹۴
۲- رياضيات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۲
رياضيات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۲
آمار و مدلسازي
۵/۲۵۸
سوم
۹۳
رياضيات ۳ (ويژه علوم تجربي)
۳/۲۵۸
سوم
۹۳
رياضيات عمومي ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پيش دانشگاهي
۹۴
۳- زيست شناسي
زيست­شناسي و آزمايشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۲
زيست­شناسي و آزمايشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۳
زيست­شناسي
۲/۲۹۰
پيش دانشگاهي
۹۴
۴- فيزيک
فيزيک ۱ و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۱
فيزيک ۲ و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۲
فيزيک ۳ و آزمايشگاه (علوم تجربي)
۳/۲۵۶
سوم
۹۳
فيزيک (علوم تجربي)
۱/۲۸۸
پيش دانشگاهي
۹۴
۵- شيمي
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۲
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۳
شيمي
۱/۲۸۹
پيش­ دانشگاهي
۹۴
 
د ـ دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني
 
نام درس
نام کتاب در سالي ـ واحدي
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
ملاحظات
۱- رياضيات
رياضيات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۱
آمار و مدلسازي
۳/۲۳۴
دوم
۹۲
رياضي (ويژه علوم انساني ـ علوم و معارف اسلامي)
۶/۲۵۸
سوم
۹۳
رياضي پايه
۲/۲۹۲
پيش دانشگاهي
۹۴
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۲
۳- زبان و ادبيات فارسي
تاريخ ادبيات ايران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۲
تاريخ ادبيات ايران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۳
آرايه­هاي ادبي
۱/۲۸۰
سوم
۹۳
ادبيات فارسي ويژه علوم انساني
۴/۲۸۳
پيش دانشگاهي
۹۴
۴- زبان عربي
عربي ۲ (ويژه علوم انساني)
۲/۲۲۴
دوم
۹۲
عربي ۳ (ويژه علوم انساني)
۲/۲۵۴
سوم
۹۳
عربي
۱/۳۱۶
پيش دانشگاهي
۹۴
۵- تاريخ
تاريخ ايران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۲
تاريخ ايران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۳
تاريخ شناسي
۱/۳۰۲
پيش دانشگاهي
۹۴
۶- جغرافيا
جغرافياي ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۲
جغرافياي ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۳
جغرافيا
۲/۲۹۷
پيش دانشگاهي
۹۴
۷- علوم اجتماعي
جامعه­ شناسي ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۲
جامعه شناسي ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۳
علوم اجتماعي (جامعه­شناسي نظام جهاني)
۱/۳۰۰
پيش دانشگاهي
۹۴
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۳
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)
۱/۳۱۷
پيش دانشگاهي
۹۴
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۳
۱۰- روان­ شناسي
روان­ شناسي
۱/۲۶۸
سوم
۹۳

 

2 دیدگاه در“فهرست منابع سوالات کنکور ۹۵

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۲ در۱۳:۵۲
  پیوند یکتا

  به نظر منم کنکور نباید حذف بشه.
  ضمنا میخوام بدونم چطور میتونم DVD های کنکور ۱۰۰ بهلر دانش رو تهیه کنم؟
  من برنامه تلویزیونی شما رو دیدم خیلی خوشم اومد

  پاسخ
  • ۱۳۹۴-۰۸-۲۳ در۱۹:۳۸
   پیوند یکتا

   برای تهیه DVD های کنکوری بهار دانش میتونید از طریق سایت سفارش خودتون رو ثبت کنید و یا با شماره ی روابط عمومی ما تماس بگیرید .
   انشالله به زودی برنامه های تلویزیونی ما پخش خواهد شد .
   موفق باشید .

   پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *