جدول شهریه دانشگاه آزاد امسال ( ۹۶-۹۷ )

جدول پیش بینی شهریه دانشجویان ورودی نیمسال تحصیلی مهر ۹۷-۹۶

تمامی مبالغ به ریال می باشد.

ردیف

نام دانشکده

مقطع

شهریه ثابت

شهریه متغیر(نظری)

شهریه متغیر(جبرانی)

شهریه  متغیر(عملی)

شهریه پایان نامه

۱

فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد

۱۶,۸۰۸,۴۰۵

۱,۰۸۳,۲۴۳

۲۸۸,۷۰۷

۱,۴۶۴,۵۲۷

۵,۲۷۶,۴۴۸

۲

مدیریت

کارشناسی ارشد

۱۵,۳۶۸,۰۰۰

۱,۰۸۳,۲۴۳

۲۸۸,۷۰۷

۱,۴۶۴,۵۲۷

۵,۲۷۶,۴۴۸

۳

علوم انسانی

کارشناسی ارشد

۱۵,۳۶۸,۰۰۰

۱,۰۸۳,۲۴۳

۲۸۸,۷۰۷

۱,۴۶۴,۵۲۷

۵,۲۷۶,۴۴۸

۴

علوم انسانی

دکتری

۴۰,۳۱۸,۲۹۰

۴,۰۲۸,۲۴۷

۱,۰۸۳,۲۴۳

۴,۸۳۳,۷۵۰

۱۳,۶۷۳,۵۱۲

۵

مدیریت

دکتری

۴۰,۳۱۸,۲۹۰

۴,۰۲۸,۲۴۷

۱,۰۸۳,۲۴۳

۴,۸۳۳,۷۵۰

۱۳,۶۷۳,۵۱۲

  ۶

مهندسی

کارشناسی

۷,۶۲۹,۶۵۲ ۲۸۸,۷۰۷ ۲۸۸,۷۰۷ ۶۸۳,۴۶۵ _
   ۷

فنی و مهندسی

دکتری

۶۰,۲۹۶,۰۵۰

۴,۰۲۸,۲۴۷

۱,۰۸۳,۲۴۳

۴,۸۳۳,۷۵۰

۱۳,۶۷۳,۵۱۲

 

 جداول شهریه سال های ۹۳  و  ۹۴ دانشگاه آزاد

:تمامی مبالغ به ریال می باشند

پایان نامه ( هرواحد)

دروس عملی(هر واحد)

دروس تخصصی(هر واحد)

دروس جبرانی(هر واحد)

شهریه ثابت

رشته

مقطع / سال

 کارشناسی:

***

۱،۰۹۷،۴۴۵

۲۱۸،۳۰۴

***

۵،۷۶۹،۱۱۳

۹۳

***

۱،۲۶۲،۰۶۲

۲۵۱،۰۵۰

***

۶،۶۳۴،۴۸۰

۹۴

کارشناسی ارشد:

۳،۹۸۹،۷۵۳

۱،۱۰۷،۳۹۳

۸۱۹،۰۸۸

۲۱۸،۳۰۴

۱۲،۷۰۹،۵۷۰

غیر علوم انسانی

۹۳

۱۱،۶۲۰،۴۱۷

علوم انسانی

۴،۵۸۸،۲۱۶

۱،۲۷۳،۵۰۲

۹۴۱،۹۵۱

۲۵۱،۰۵۰

۱۴،۶۱۶،۰۰۶

غیر علوم انسانی

۹۴

۱۳،۳۶۳،۴۸۰

علوم انسانی

دکتری:

۱۰،۳۳۹،۱۴۰

۳،۶۵۵،۰۱۰

۳،۰۴۵،۹۵۰

۸۱۹،۰۸۸

۴۵،۵۹۲،۴۷۰

غیر علوم انسانی

۹۳

۳۰،۴۸۶،۴۲۰

علوم انسانی

۱۱،۸۹۰،۰۱۱

۴،۲۰۳،۲۶۲

۳،۵۰۲،۸۴۳

۹۴۱،۹۵۱

۵۲،۴۳۱،۳۴۷

غیر علوم انسانی

۹۴

۳۵،۰۵۹،۳۸۳

علوم انسانی

هزینه خدمات آموزشی در طول دوره تحصیل یک بار و به مبلغ ۰۰۰ /۱/۰۳۰ ریال غیر از مقطع دکتری و برای دکتری به  مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ریال  و   بیمه  سالیانه مبلغ ۲۰/۰۰۰ریال می باشد

حداکثر شهریه دانشگاه آزاد چقدر است ؟

حداکثر شهریه ۱۰ واحد درسی در ترم یک برای رشته ی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = ۲۸,۹۲۶,۶۴۰
حداقل شهریه ۱۰ واحد درسی در ترم یک برای رشته ی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی = ۲۸,۶۶۰,۸۹۰
حداقل شهریه ۱۰ واحد درسی در ترم یک برای رشته ی علوم انسانی = ۲۷,۲۲۰,۴۴۹
حداکثر شهریه ۱۰ واحد درسی در ترم یک برای رشته ی علوم انسانی = ۲۷,۴۸۶,۱۹۹

 

شهریه ثابت دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد چقدر است ؟

شهریه ثابت هر ترم (نیم سال) دانشجویان رشته پزشکی درمقطع کارشناسی پیوسته هرترم ۱میلیون ۱۰۰هزارتومان و هرواحد درسی عملی ۱۲۰ هزارتومان ٬ هرواحد درسی پایه ۱۶۰ هزار ٬ دروس اصلی ۲۰۰ هزار و هر واحد تخصصی ۲۴۰ هزارتومان میباشد .

شهریه ثابت هر ترم (نیم سال) دانشجویان رشته پزشکی درمقطع کارشناسی ارشد هرترم ۲میلیون ۳۰۰هزارتومان و هرواحد درسی عملی٬پایه ٬اصلی و تخصصی با قیمت ثابت ۲۰۰ هزارتومان میباشد .

و شهریه ثابت دکتری عمومی دندانپزشکی در دانشگاه آزاد هر نیمسال (ترم) ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و برای هرواحد درسی تقریبا ۱۸۰ هزارتومان خواهد بود .

شهریه دانشجویان دکتری عمومی دندانپزشکی خودگردان هر ترم ۱۰ میلیون تومان میباشد !

 

ازینکه کنکور۱۰۰ را به دوستان و آشنایان خود معرفی می‌کنید ممنونیم . ما را در تلگرام با آدرس Konkour100@ دنبال کنید و از تازه ترین اخبار تحصیلی و کنکوری مطلع گردید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *